Snoep roulette

Eén kind wordt naar de gang gestuurd en op de tafel komen zes verschillende, kleine snoepjes te liggen. De kinderen in de kamer kiezen één snoepje uit. Dan mag het kind van de gang terug komen en één voor één de snoepjes aanwijzen. 

Zolang hij niet het snoepje dat de andere kinderen hebben aangewezen kiest, mag hij de snoepjes houden. Zorg er aan het eind van het spel voor dat alle kinderen hetzelfde aantal snoepjes hebben. Dit spelletje is ook leuk met M&M's waarbij de kinderen dus een kleurtje uit mogen kiezen.