Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en server(s), die de site toegankelijk maken, virussen en andere schadeveroorzakende programmatuur bevatten. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor het bestaan van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, noch voor ander schadeveroorzakend gebruik van de website.

Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. Op ieder in deze website vervat aanbod en iedere door, uit of via de website met ons voortvloeiende overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van ons van toepassing. Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van ons, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.

Aan deze website zijn door middel van links websites van anderen verbonden, om aanvullende informatie te verstrekken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met onze website verbonden websites.