Het cadeautjes-spel

Laat de kinderen in een cirkel zitten. Verpak een cadeautje verschillende keren, en laat het ze doorgeven in de cirkel. Laat ieder kind een laag papier verwijderen.( je kunt voor de verandering ook folie of plastic tasjes en dergelijke gebruiken). Het kind dat de laatste laag eraf haalt, mag het cadeautje houden.

Zorg dat er genoeg lagen papier zijn, en stop snoepjes of kleine prijzen tussen de lagen in, zodat ieder kind wel iets heeft.
Bij oudere kinderen kan er in plaats van snoep in elke laag een raadsel, vraag of mop gestopt worden, die hardop opgelezen kan worden.